główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia o naborze - aktualne

Nabór na wolne stanowisko - Samodzielny referent do spraw księgowości. Szczegóły dot...

Utworzony: 2020-02-12 | Zmodyfikowany: 2020-02-12 12:49

2. Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429). Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Centrum ...

Utworzony: 2020-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 12:40

3. Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) można załatwiać sprawy bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej. Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki została założona na platformie e-PUAP:www.epuap.gov.pl Wysłanie pisma (wniosku/zapytania/skargi) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie:www.epuap.gov.pl Pismo do Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi (i ew...

Utworzony: 2014-11-12 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 09:36

4. Zamówienia publiczne-zakończone

(ZAKOŃCZONE) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatac...

Utworzony: 2020-01-03 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 14:40

5. Kontakt

KONTAKT

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OŚWIATY W ŁODZI 90-552 Łódź, ul.Kopernika 36 SEKRETARIAT (42) 637-62-53, fax (42) 637-11-24 sekretariat@cuwo.lodz.pl DZIAŁ ORGANIZACJI I KADR (42) 637-31-16 kadry@cuwo.lodz.pl DZIAŁ ROZLICZANIA SCENTRALIZOWANEGO PODATKU VAT (42) 637-18-58 vat@cuwo.lodz.pl DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI (42) 208 27 34 ksiegowosc@cuwo.lodz.pl DZIAŁ PŁAC (42) 208 27 48 place@cuwo.lodz.pl DZIAŁ SOCJALNY (42) 636-05-15 socjalny@cuwo.lodz.pl DZIAŁ GOSPODARCZY (42) 637-66-64 gospodarczy@cuwo.lodz.pl INSPE...

Utworzony: 2012-01-25 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 12:31

6. Regulamin

Regulamin organizacyjny CUWO

Utworzony: 2019-12-31 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 12:14

7. Redakcja Biuletynu

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Kamila Szaradowska - nadzór techniczny i merytoryczny e-mail: k.szaradowska@cuwo.lodz.pl Piotr Fiks - wsparcie techniczne i merytoryczne e-mail: p.fiks@cuwo.lodz.pl Filip Nejman - wsparcie techniczne i merytoryczne e-mail: f.nejman@cuwo.lodz.pl

Utworzony: 2011-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 12:03

8. Zamówienia publiczne-zakończone

(ZAKOŃCZONE) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę mebli

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 12:02

9. Zamówienia publiczne-zakończone

(ZAKOŃCZONE) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę środków czystości

Utworzony: 2019-12-23 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 12:02

10. Zamówienia publiczne-zakończone

(ZAKOŃCZONE) Dostawa mebli biurowych (biurek, szaf/regałów, dostawek) oraz foteli bi...

Utworzony: 2019-10-02 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 12:02

11. Zamówienia publiczne-zakończone

(ZAKOŃCZONE) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż rolet okiennych

Utworzony: 2019-11-29 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 11:58

12. Ogłoszenia o naborze - zakończone

(ZAKOŃCZONE) Nabór na wolne stanowisko - Specjalista / Referent do spraw obsługi inf...

Utworzony: 2019-10-03 | Zmodyfikowany: 2019-10-29 15:18

13. Ogłoszenia o naborze - zakończone

(ZAKOŃCZONE) Nabór na wolne stanowisko - Referent do spraw księgowości

Utworzony: 2019-09-30 | Zmodyfikowany: 2019-10-29 15:18

14. Ogłoszenia o naborze - zakończone

(ZAKOŃCZONE) Nabór na wolne stanowisko - Samodzielny referent do spraw płac.

Utworzony: 2019-09-30 | Zmodyfikowany: 2019-10-28 10:33

15. Ogłoszenia o naborze - zakończone

(ZAKOŃCZONE) Nabór na wolne stanowisko - Specjalista do spraw księgowości

Utworzony: 2019-09-30 | Zmodyfikowany: 2019-10-28 10:33

16. Ogłoszenia o naborze - zakończone

(ZAKOŃCZONE) Nabór na wolne stanowisko - Specjalista do spraw płac

Utworzony: 2019-09-30 | Zmodyfikowany: 2019-10-28 10:32

17. Statut

Statut Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi

Utworzony: 2011-11-18 | Zmodyfikowany: 2019-10-02 10:38

18. Zamówienia publiczne-zakończone

(ZAKOŃCZONY) Remont pomieszczeń parteru budynku CUWO przy ul. Kaliskiej 25/27 w Łodz...

Utworzony: 2019-07-15 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 15:11

19. Zamówienia publiczne-zakończone

(ZAKOŃCZONY) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację wycieczki dla 50 ...

Utworzony: 2019-09-25 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 15:09

20. Ogłoszenia o naborze - zakończone

(ZAKOŃCZONE) Nabór na wolne stanowisko - Samodzielny referent do spraw płac

Utworzony: 2019-09-06 | Zmodyfikowany: 2019-09-30 15:17