główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Szkoły Podstawowe

Szkoły podstawowe

Utworzony: 2020-05-07 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 10:19

2. Przedszkola Miejskie

Przedszkola Miejskie

Utworzony: 2020-04-24 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 09:29

3. Pozostałe obsługiwane Jednostki

Pozostałe obsługiwane Jednostki

Utworzony: 2020-05-13 | Zmodyfikowany: 2020-05-15 15:19

4. Publiczne Gimnazja

Publiczne Gimnazja

Utworzony: 2020-04-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-13 11:45

5. Zespoły Szkolno - Przedszkolne

Zespoły Szkolno - Przedszkolne

Utworzony: 2020-05-07 | Zmodyfikowany: 2020-05-13 08:00

6. Zamówienia publiczne-zakończone

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych do dru...

Utworzony: 2020-05-04 | Zmodyfikowany: 2020-05-12 12:14

7. 2019

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Utworzony: 2020-05-07 | Zmodyfikowany: 2020-05-07 10:37

8. Zamówienia publiczne-zakończone

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych do dru...

Utworzony: 2020-03-11 | Zmodyfikowany: 2020-03-20 12:29

9. Zamówienia publiczne-aktualne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację wycieczki dla 36 osób "Gr...

Utworzony: 2020-03-05 | Zmodyfikowany: 2020-03-13 13:06

10. Zamówienia publiczne-aktualne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację wycieczki dla 35 osób "Sz...

Utworzony: 2020-03-05 | Zmodyfikowany: 2020-03-13 13:05

11. Zamówienia publiczne-aktualne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na organizację wycieczki dla 40 osób "Za...

Utworzony: 2020-03-09 | Zmodyfikowany: 2020-03-13 13:02

12. Ogłoszenia o naborze - zakończone

Nabór na wolne stanowisko - Samodzielny referent do spraw księgowości. Szczegóły dot...

Utworzony: 2020-02-12 | Zmodyfikowany: 2020-02-28 10:51

13. Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429). Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Centrum ...

Utworzony: 2020-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 12:40

14. Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) można załatwiać sprawy bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej. Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki została założona na platformie e-PUAP:www.epuap.gov.pl Wysłanie pisma (wniosku/zapytania/skargi) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie:www.epuap.gov.pl Pismo do Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi (i ew...

Utworzony: 2014-11-12 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 09:36

15. Zamówienia publiczne-zakończone

(ZAKOŃCZONE) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatac...

Utworzony: 2020-01-03 | Zmodyfikowany: 2020-01-13 14:40

16. Kontakt

KONTAKT

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH OŚWIATY W ŁODZI 90-552 Łódź, ul.Kopernika 36 SEKRETARIAT (42) 637-62-53, fax (42) 637-11-24 sekretariat@cuwo.lodz.pl DZIAŁ ORGANIZACJI I KADR (42) 637-31-16 kadry@cuwo.lodz.pl DZIAŁ ROZLICZANIA SCENTRALIZOWANEGO PODATKU VAT (42) 637-18-58 vat@cuwo.lodz.pl DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI (42) 208 27 34 ksiegowosc@cuwo.lodz.pl DZIAŁ PŁAC (42) 208 27 48 place@cuwo.lodz.pl DZIAŁ SOCJALNY (42) 636-05-15 socjalny@cuwo.lodz.pl DZIAŁ GOSPODARCZY (42) 637-66-64 gospodarczy@cuwo.lodz.pl INSPE...

Utworzony: 2012-01-25 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 12:31

17. Regulamin

Regulamin organizacyjny CUWO

Utworzony: 2019-12-31 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 12:14

18. Redakcja Biuletynu

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Kamila Szaradowska - nadzór techniczny i merytoryczny e-mail: k.szaradowska@cuwo.lodz.pl Piotr Fiks - wsparcie techniczne i merytoryczne e-mail: p.fiks@cuwo.lodz.pl Filip Nejman - wsparcie techniczne i merytoryczne e-mail: f.nejman@cuwo.lodz.pl

Utworzony: 2011-09-23 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 12:03

19. Zamówienia publiczne-zakończone

(ZAKOŃCZONE) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę mebli

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 12:02

20. Zamówienia publiczne-zakończone

(ZAKOŃCZONE) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę środków czystości

Utworzony: 2019-12-23 | Zmodyfikowany: 2019-12-31 12:02