główna zawartość
artykuł nr 1

(ZAKOŃCZONE)Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostarczenie, instalację, wdrożenie, utrzymanie i gwarancję platformy informatycznej do obsługi Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi.