główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 23/2018 w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.