główna zawartość
artykuł nr 1

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) można załatwiać sprawy bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki została założona na platformie e-PUAP:www.epuap.gov.pl

Wysłanie pisma (wniosku/zapytania/skargi) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie:www.epuap.gov.pl

Pismo do Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi (i ewentualne załączniki) najwygodniej przekazać korzystając z gotowego formularza

Aby zaadresować formularz po zalogowaniu należy wpisać w rubrykę Ustaw/zmień adresata podmiot CUWOlodz

CUWO w Łodzi akceptuje następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:

  • Formaty dokumentów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, docx, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg), .xls, .xlsx, .jpg, .gif, .tif dołączane jako załącznik do formularza ESP.
  • Formaty dokumentów jak wyżej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, dołączane jako załącznik do formularza ESP.
  • Formaty dokumentów jak wyżej opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczane na informatycznych nośnikach danych: płytach CD-R, DVD-R, DVD+R (nagranych w trybie multisesyjnym), CD-RW, DVD-RW, DVD+RW lub zapisane w pamięci przenośnej.